Statens vegvesen varsler at Veidekke kan bli utestengt fra asfaltkonkurranser i Trøndelag

Statens vegvesen har i dag varslet Veidekke og NCC om at selskapene kan bli utstengt fra å delta i konkurransen om årets asfaltkontrakter i Nord- og Sør-Trøndelag.

- Vi opplever varselet fra Statens vegvesen som en fortsettelse av de vurderinger Statens vegvesen ga uttrykk for for ett år siden. Vi kan ikke se at det er grunnlag for en slik beslutning og vil derfor bestride en slik avgjørelse. Vi vil nå uansett gjøre oss nærmere kjent med innholdet i varselet før vi uttaler oss videre, sier kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke.

Veidekke gikk for litt over to år siden til konkurransetilsynet og meldte fra om at det kunne ha foregått ulovlig prissamarbeid og konkurransetilsynet har varslet vedtak i saken, der Veidekke gis full lemping for eventuelle sanksjoner.

Kontaktperson kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, Veidekke ASA, mobiltlf. 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

Det vises for øvrig til pressemelding fra Statens vegvesen i dag.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12