Sterk avslutning på boligsalget for Veidekke

Veidekke solgte totalt 974 boliger i 2014. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2013. I Sverige har vi hatt det beste boligsalget siden 2008. I Norge har vi sett en klar bedring i salget etter sommeren.

Aktiviteten for Veidekkes virksomhet innen boligutvikling er ved inngangen til 2015 høy med 1 540 boliger i produksjon, hvorav Veidekkes andel er 1 225. Tilsvarende nivå på samme tidspunkt i fjor var var 1 912 (1 417) boliger. Samlet salgsgrad for boliger under oppføring er 79 % (74 %).

Det gode svenske boligmarkedet har preget boligsalget i 2014 for Veidekke. I alle våre satsingsområder i Stockholm, Gøteborg og Skåne har vi hatt godt salg og økende aktivitet. Dette vises også i en høy salgsgrad for boliger under produksjon på 90%. Det er planlagt flere salgsstarter av nye prosjekter utover våren, og vi forventer derfor fortsatt høy aktivitet i Sverige fremover.

I Norge har det vært store regionale forskjeller i boligsalget, men totalt sett har salget utviklet seg positivt gjennom året.

  • Vi ser at Veidekkes totale eiendomsvirksomhet har hatt en positiv utvikling i 2014, og det er gledelig at salget i Sverige har fortsatt å øke gjennom året. I Norge vil det være et ekstra fokus på å få startet salg i flere prosjekter slik at aktiviteten kan øke også her, sier konsernsjef Arne Giske.

Samlet salgsverdi i kvartalet var 785 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 510 millioner kroner. I 2014 har Veidekkes prosjekter solgt leiligheter for 3,2 mrd kroner.

Boligsalget 4. kvartal brutto (1)
2014 (2013)
4. kvartal netto (2)
2014 (2013)
Totalt brutto  (1)
2014 (2013)
Totalt netto (2)
2014 (2013)
Norge 120 (56) 59 (36) 438 (469) 246 (307)
Sverige 106 (101) 105 (97) 536 (440) 524 (337)
Totalt 226 (157) 164 (133) 974 (909) 770 (644)
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12