Sterk økning i boligsalg i Veidekke

Veidekke solgte totalt 326 boliger i 3. kvartal 2014. Dette er en økning fra 284 i 2. kvartal 2014. Boligsalget er svært godt i Sverige, men også i Norge ser vi at salget er økende.

I Norge har Veidekkes boligsalg (inklusive felleseide prosjekter) fortsatt å øke noe fra 2. kvartal, og vi opplever et bedre salg i alle de store byene. I Sverige ser vi en fortsatt sterk etterspørsel etter våre boliger i både Stockholm, Gøteborg og Skåne.

- Boligsalget i Sverige har utviklet seg sterkere enn vi hadde forutsett, og spesielt gledelig er det at oppgangen nå ser ut til å få feste i alle våre geografiske satsingsområder, sier konsernsjef Arne Giske. I Norge fortsetter boligsalget å øke, og også her merker vi at oppgangen kommer bredt.
       
Samlet salgsverdi i kvartalet var 998 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 777 millioner kroner.

Antallet boliger i produksjon er 1521 hvorav Veidekkes andel er 1196. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 78 %.

Boligsalgstallene for Veidekke pr 3. kvartal 2014:

Antall salg inklusive felleseide prosjekter (bruttosalg)

3. kvartal 2014 (2013)
Veidekkes andel av salg (nettosalg)

3. kvartal 2014 (2013)
Norge 122 (115) 72 (71)
Sverige 204 (120) 199 (109)
Totalt 326 (235) 271 (180)

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12