Sterke resultater for Veidekke

- Store kontrakter, høyt boligsalg og resultatfremgang preget Veidekkes resultater i andre kvartal 2015. Omsetningen var 6,2 milliarder kroner, mens resultatet ble 318 millioner kroner, som er 41 % høyere enn i samme periode i fjor. I tillegg er ordrebeholdningen 40 % høyere enn ved årsskiftet og den høyeste noensinne, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i andre kvartal 2015 ble 6,2 milliarder kroner (6,0 i andre kvartal 2014) og resultat før skatt ble 318 millioner kroner (225). Det gir en resultatmargin på 5,1 % (3,7 %). Samlet ordrereserve er nå på 23,4 milliarder kroner (17,6). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje (IFRS) ble kr 1,7 (1,4) for kvartalet.

Veidekkes entreprenørvirksomhet hadde en omsetning i andre kvartal på 4,8 milliarder kroner (4,7) og resultat før skatt ble 159 millioner kroner (116). - Høy aktivitet og godt håndverk gir positiv uttelling for vår entreprenørvirksomhet. I tillegg har vårt kunde- og anbudsarbeid resultert i at vi nå sitter på en historisk høy ordrereserve. For å styrke vår kapasitet og kompetanse har vi inngått avtale om kjøp av Reinertsens bygg- og anleggsvirksomhet i Norge og Lemminkäinens virksomhet i Uppsala, forteller Giske.

I eiendomsvirksomheten ble resultat før skatt 100 millioner kroner (50). Veidekke solgte samlet 554 boliger i kvartalet til en verdi av 2,1 milliarder kroner. Veidekkes andel utgjorde 449 boliger (237). Ved kvartalsslutt var det totalt 1 356 boliger i produksjon (1 079) og salgsgraden var hele 84 % (74 %). - Det høye boligsalget vil gi økt boligproduksjon og bidra til høy aktivitet både for eiendoms- og entreprenørvirksomhetene i kvartalene framover, sier Giske.

Veidekkes industrivirksomhet hadde en omsetning på 1,1 milliarder kroner (1,1), og fikk et resultat før skatt på 81 millioner kroner (82). - Vår industrivirksomhet opprettholdt aktiviteten og resultatet på samme høye nivå som i fjor. Økt offentlig satsing på samferdsel gir også gode vekstmuligheter for asfalt- og pukkvirksomheten, avslutter Giske.

Veidekkes langsiktige HMS-arbeid gir resultater, og antall skader i andre kvartal viser en markant nedgang siden i fjor. H-verdien (antall skader pr. million arbeidstimer) var 4,1 (6,7), som er det laveste som er målt i Veidekke. Sykefraværet ligger stabilt lavt på 4,2 % (4,2). Tallene er for de siste 12 måneder pr. andre kvartal.

Det vises til styrets rapport for andre kvartal 2015 for ytterligere informasjon.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, terje.larsen@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 91 31 10 00, grete.nykkelmo@veidekke.no


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2015 pdf