Sterke resultater i Veidekke

Veidekkes fremgang fortsetter, og fjerde kvartal ga et resultat på 368 millioner kroner og en omsetning på 6,6 milliarder kroner. For 2014 ble resultatet 967 millioner kroner og omsetningen hele 23,9 milliarder kroner. - Vi hadde både vekst og resultatframgang i årets siste kvartal. I tillegg er ordrereserven god, og selskapet har en solid finansiell stilling ved inngangen til 2015, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal ble 6 619 millioner NOK (6 146 i 2013) og resultatet ble 368 millioner NOK (335). Det gir en resultatmargin på 5,6 % (5,5 %). For hele 2014 endte omsetningen på 23 863 millioner NOK (21 191). Resultat før skatt ble 967 millioner NOK (776), og resultatmarginen 4,1 % (3,7 %). Samlet ordrereserve er nå på 17,1 milliarder NOK (18,2). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje (IFRS) ble kr 6,30 (4,50) for året. Veidekkes styre foreslår å øke utbyttet fra kr 3,- pr aksje i 2013 til kr 3,50 for 2014.

- Entreprenørvirksomheten hadde høy aktivitet i alle land i fjerde kvartal.  Norge og Danmark viser gjennomgående gode marginer, mens vi i Sverige må forbedre lønnsomheten. Med en tilfredsstillende ordresituasjon, en god posisjon innen næringsbygg og boliger og store infrastrukturprosjekter på vei ut i markedet, ligger det godt til rette for et løft inntjeningen, forteller Giske.

- Fjerde kvartal har også vært positivt for vår eiendomsvirksomhet, med godt salg både i Norge og Sverige i tillegg til realiserte utviklingsgevinster. Det gode boligmarkedet synes å fortsette inn i 2015 i begge land, fortsetter Giske. Ved utgangen av 2014 hadde Veidekke 1 149 boliger i produksjon (1 469), salgsgraden var 82 % (74) og tomtebanken var på 10 900 enheter (10 400).

- For vår industrivirksomhet har det vært et godt år, og avslutningen av året har vært sterk: For første gang har vi lagt hele 2,6 millioner tonn asfalt og produsert over 8 millioner tonn pukk og grus. Våre strategiske posisjoner og forbedringsarbeid innen asfalt, pukk og veivedlikehold har gitt meget god uttelling, avslutter konsernsjef Arne Giske.

Til tross for systematisk forebyggende HMS-arbeid skjedde en dødsulykke på et av Veidekkes pukkverk i november. Det er nedsatt en granskningsgruppe, og nødvendige tiltak er og vil bli iverksatt for å hindre lignende ulykker. H-verdien for konsernet endte på 5,5 (5,2) og sykefraværet på 4,0 (4,2), tallene er 12 måneders rullerende pr. fjerde kvartal.

Det vises også til styrets rapport for fjerde kvartal 2014 som er vedlagt pressemeldingen.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, terje.larsen@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 913 11 000, grete.nykkelmo@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 4 kvartal 2014 pdf