Sterkt resultat for Veidekke Industri i 3. kvartal

Veidekke legger frem fullstendige resultater for 3. kvartal den 7. november 2013.

Foreløpige tall for Veidekkes Industridivisjon viser en omsetning på 1 238 millioner kroner i denne divisjonen, sammenlignet med 1 093 millioner kroner i samme periode 2012. Foreløpig resultat før skatt for Veidekke Industri er 178 millioner kroner, sammenlignet med 115 millioner kroner i 3. kvartal 2012. Dette gir en beregnet resultatmargin på 14 %, sammenlignet med 10 % i samme periode i fjor.

De foreløpige resultatene i Veidekke Industri er vesentlig høyere enn gjennomsnittet av estimatene fra analytikerne som følger Veidekke.

Resultatfremgangen fra 3. kvartal 2012 skyldes asfaltvirksomheten, som både har hatt høy aktivitet og positive effekter av pågående forbedringsarbeid på markeds- og kostnadssiden. De øvrige to virksomhetsområdene innen Industri - Pukk og Grus og Veivedlikehold - viser også noe bedre resultat sammenholdt med 3. kvartal 2012.

For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf +47 907 59 058
Jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856,
jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke Industri består av virksomhetsområdene Asfalt, Pukk og grus og Veivedlikehold. Samlet omsetning er ca 3,2 mrd. kroner årlig, hvorav Asfalt er ca 2,1 mrd., Pukk og Grus er ca 0,4 mrd. og Veivedlikehold er 0,7 mrd. kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12