Sterkt resultat og betydelig vekst for Veidekke

Veidekke leverte i andre kvartal 2016 en kraftig resultatfremgang til 450 millioner kroner og en vekst i omsetningen på 30 % målt mot samme kvartal året før. I tillegg er ordrereserven økt til et historisk høyt nivå. - Sterk innsats i alle våre enheter har sammen med gode markeder gitt et solid kvartal for Veidekke, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i andre kvartal 2016 var 8,1 milliarder kroner, en økning på 1,9 milliarder kroner fra andre kvartal 2015. Resultat før skatt var på 450 millioner kroner, en forbedring på 132 millioner kroner fra samme periode i fjor. Ordreinngangen i kvartalet var 7,3 milliarder kroner, noe som gir en samlet ordrereserve på 27,3 milliarder kroner (23,4). Resultatet pr. aksje (IFRS) var 2,4 kroner (1,7).

- I entreprenørvirksomheten har vi hatt sterk vekst og marginforbedring. Vi har fremgang i alle land, med Norge som den viktigste driveren. Høy aktivitet og god gjennomføring har gitt gode resultater i kvartalet, forteller Giske. Veidekkes entreprenørvirksomhet hadde i kvartalet en omsetning på 6,5 milliarder kroner (4,8), og resultatet før skatt var 228 millioner kroner (159).

- Innen eiendomsvirksomheten har høy etterspørsel og stor interesse for våre prosjekter gitt godt salg i både Norge og Sverige, og boligproduksjonen økte med 61 % fra samme kvartal i fjor, fortsetter Giske. I kvartalet ble det solgt 482 boliger (449), 615 boliger (554) inklusive partneres andel. Antall boliger i produksjon var 2 189 ved kvartalsslutt (1 356). Resultat før skatt økte til 161 millioner kroner (100) som følge av økt produksjon og utviklingsgevinster.

- I industrivirksomheten har det i kvartalet vært oppstart av årets asfaltsesong og aktiviteten har vært høy med god kapasitetsutnyttelse og effektiv drift, avslutter konsernsjef Arne Giske. Industrivirksomheten hadde totalt en omsetning på 1,2 milliarder (1,1 milliarder), og et resultat før skatt på 84 millioner kroner (81).

I første kvartal endte Veidekkes samlede H-verdi (antall skader pr. million arbeidstimer) på 4,7 (4,1), mens sykefraværet ligger stabilt lavt på 3,5 % (4,2 %). Tallene er for de siste 12 måneder pr. andre kvartal.

Det vises til styrets rapport for andre kvartal 2016 for ytterligere informasjon.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, terje.larsen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2016 pdf