Stor jernbanekontrakt til Veidekke

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet avtale med Jernbaneverket om bygging av 5,75 km dobbeltspor på prosjektet Farriseidet - Porsgrunn. Kontrakten er verdt 980 millioner kroner ekskl. mva.

De 5,75 kilometer med dobbeltspor Veidekke skal bygge, inkluderer to tunneler og to bruer. Skillingsmyr tunnel blir den lengste med 3.810 meter, og den skal strekke seg fra Telemark fylkesgrense til Gunnarsrød innerst i Langangfjorden. Der skal det bygges en 300 meter lang dagsone, inkludert Gunnarsrød bru (62 m). Videre skal det bygges tunnel gjennom Ønnsåsen (580 m) og bru over Ønna (228 m) som fører banen inn i Storberget tunnel. Med i Veidekkes entreprise er også driving og sikring av de første 300 meterne av Storberget tunnel. 

I tillegg skal Veidekke bygge et tverrslag på 264 meter og to rømningstunneler på til sammen drøyt 700 meter. Tilrigging starter medio januar, og Veidekke skal overlevere strekningen i september 2016.

Kontrakten som Veidekke er tildelt, omtales som UFP 05 Skillingsmyr-entreprisen og er en del av prosjektet Farriseidet - Porsgrunn. Det er den andre av i alt fire store grunn- og tunnelentrepriser som skal kontraheres det nærmeste året.

Mer om prosjektet: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Dette-er-Vestfoldbanen/Farriseidet---Porsgrunn/

  
For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke, tlf 90 92 44 64, neal.nordahl@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Jernbaneverket, tlf 97 52 93 10, unst@jbv.no  

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon pdf