Storkontrakt på helsebygg i Sverige

Ved Huddinge Sykehus sør for Stockholm har Veidekke fått i oppdrag av TKV Fastighet AB å bygge et undervisningsbygg med laboratorium på 20.000 m2. Oppdraget er en totalentreprise verdt 317 millioner svenske kroner ekskl. mva.

En utfordring ved prosjektet er å lage minst mulig forstyrrelser for den pågående sykehus­driften, og en innovativ logistikkløsning har blitt brukt for å redusere trafikkbelastningene. Både Veidekke Entreprenad og datterselskapet Arcona får brukt sin lange erfaring i å bygge spesialtilpassede undervisningslokaler i dette prosjektet. Arbeidsmetodikken Virtuell Design and Construction (VDC) vil bli brukt i prosjektet med modeller i 3-D for å lette samspillet og involveringen mellom alle parter samt sikre korte og effektive beslutningslinjer.

- Vi har valgt Arcona og Veidekke som samarbeidspartnere siden de presenterte den beste planen for hvordan dette komplekse prosjektet kunne bygges parallelt med sykehusdriften. De kunne dessuten tilby en samkjørt organisasjon med gode forutsetninger for å overføre erfaringer fra tidligere gjennomførte prosjekter, sier prosjektansvarlig Håkan Karlsson i TKV.

Prosjektet går under navnet «Technology fort Health - Medicinaren 5». Den største leietageren blir Kungliga Tekniske Högskolan (KTH), men sykepleierutdannelsen til Røde Kors skal også ha undervisningslokaler i det nye bygget. Byggearbeidene starter i juni måned og beregnes å være ferdig til sommeren 2016.

For mer informasjon kontakt:

Pawel Missuna, arbetschef i Veidekke Bygg Stockholm, +46 733 55 95 12, pawel.missuna@veidekke.se

Arne Svensson, affärschef i Arcona, +46 8 601 21 16, arne.svensson@arcona.se

Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon helsebygg Sverige pdf