Storkontrakt til Veidekke i Vestfold

Re kommune har gitt Veidekke Entreprenør i oppdrag å bygge nytt omsorgsbygg med 116 plasser i Re i Vestfold. Kontrakten er en totalentreprise, og oppdraget er verdt 276 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye omsorgsbygget blir liggende på Revetal som er sentrum i Re kommune. Bygnings­massen blir på 16.000 m2 i tre etasjer pluss kjeller. Bygget vil inneholde alle tjenester innen eldreomsorg som kommunen tilbyr, og det vil erstatte gammel bygningsmasse som i dag benyttes til formålet.

Det nye omsorgsbygget er et stort løft for Re kommune, og det skal først og fremst være et bygg for å sikre gode tjenester i framtida. Samling av eldreomsorgen i et nytt og topp moderne bygg på Revetal vil gi kommunen flere behandlingsplasser for å dekke økende behov, mer fleksible løsninger i lokaler tilpasset dagens pleiebehov og muligheter for mer rasjonell og effektiv drift.

- Vi er selvsagt svært tilfreds med at vi blir valgt som entreprenør for dette oppdraget. Vi har hatt en god prosess sammen med kommunen, og vi gleder oss til å sette i gang med byggingen nå, sier distriktsleder Erland Johansen i Veidekke.

Byggestart er i starten av februar, og bygget skal stå klart til bruk høsten 2014.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Erland Johansen i Veidekke Entreprenør Vestfold, tlf 92 49 24 87, erland.johansen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
  

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Fasadeskisse pdf