Storkontrakt til Veidekke på City Lade i Trondheim

Veidekke Entreprenør har i dag blitt tildelt oppdraget om å bygge om og utvide City Lade kjøpesenter i Trondheim for Trondos SA. Prosjektet er på totalt 44.000 kvadratmeter, og skal utføres i totalentreprise. Kontraktssummen er 342 MNOK ekskl. mva.

Prosjektet består av ny parkeringskjeller, samt ett nybygg på 10.000 m2 fordelt på to plan. Nybygget utføres i prefabrikkert betong, med fasader av tegl. Eksisterende butikkarealer vil bli pusset opp, inklusive etablering av en ny mezzaninetasje. Etter utvidelsen vil senteret ha 70 butikker.

Forutsatt offentlig godkjenning starter grunnarbeidene i månedsskiftet februar/mars, med overlevering av tilbygget i september 2013. Resterende arealer skal overleveres i september 2014.

  
For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør AS, tlf 92 44 79 66, stale.brovold@veidekke.no
Prosjektleder Eirik Moe i Veidekke Entreprenør AS, tlf 46 44 33 41, eirik.moe@veidekke.no   
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
City Lade pdf