header

Storoppdrag til Veidekke for Bybanen i Bergen

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Bybanen Utbygging om bygging av 2,7 kilometer bane fra Lagunen til Sandsliveien. Oppdraget er verdt 634 millioner kroner ekskl. mva, og inkluderer blant annet en bro, to stasjoner og tre tunneler.

Nå skal tredje og siste byggetrinn på Bybanen bygges, det vil si de siste fem parsellene fra Lagunen til Flesland flyplass. Når dette arbeidet blir ferdig i 2016, vil Bybanen trafikkere en strekning på 20 kilometer mellom Bergen Sentrum og Flesland flyplass.

Oppdraget Veidekke har fått, er den største entreprisen i tredje byggetrinn og består av 2,7 kilometer dobbeltsporet bane. Inkludert i denne strekningen er Steinsvikbroen på 60 meter, tre tunneler på til sammen ca 1,9 kilometer (Folldalstunnelen på 700 meter, Steinsvik­tunnelen på 570 meter og Solheitunnelen på 600 meter) samt to holdeplasser ved Råstølen og Sandslivegen.

Dette er tredje kontrakten for Veidekke med Bybanen. I tillegg til et mindre seksukers oppdrag på andre byggetrinn, bygde entreprenøren i 2008 og 2009 parsellen mellom Wergeland og Fantoft med to tunneler og tre stasjoner på bybanens første byggetrinn.

Veidekke starter opp arbeidene i august måned, og de skal være avsluttet i løpet av oktober 2015.

Illustrasjon

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Tor Harald Haugen i Veidekke, tlf 95 21 82 33, tor-harald.haugen@veidekke.no
Distriktsleder Stein Bjøru i Veidekke, tlf 950 20 560, stein.bjoru@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12