Storoppdrag til Veidekke på Sartor Storsenter

Sartor Senter AS og Thon Sartor AS har gitt Veidekke Entreprenør i oppdrag å utvide Sartor Storsenter på Straume i Fjell kommune på Sotra vest for Bergen. Oppdraget er fordelt på to totalentrepriser, og kontraktene har en samlet verdi på 490 millioner kroner ekskl. mva.

Utvidelsen består i riving av en del eksisterende arealer og gjenoppbygging av nye areal.
Det blir to etasjer med butikker for begge byggherrene, og på Sartor Senter AS sin del blir det ytterligere tre etasjer med blant annet fem kinosaler og en kontoretasje.

Byggearbeidene starter opp i disse dager, og prosjektet vil bli ferdigstilt i flere faser. Alt skal være ferdig sommeren 2016.

- Veidekke er glad for oppdraget, og takker byggherrene for tilliten. Det gjenstår mange utfordringer med så mye riving og bygging i et kjøpesenter i full drift, men med videreføring av det gode samarbeidet vi har, er vi sikre på at dette skal gå bra, sier distriktsleder Ingmar Austevoll i Veidekke.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Kjartan Einarsson, tlf 909 86 450, kjartan.einarsson@veidekke.no
Distriktsleder Ingmar Austevoll, tlf 970 88 299, ingmar.austevoll@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no

 

 Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Skisse pdf