Styret foreslår ekstraordinært utbytte på NOK 22,50 per aksje

Utbytteforslaget omfatter 50 % av forslaget til ordinært utbytte som ble kansellert i mars i tillegg til utbytte på NOK 20 etter salget av eiendomsvirksomheten. Forslaget vil bli behandlet i ekstraordinær generalforsamling 3. desember 2020.

Styrets forslag i februar 2020 om ordinært utbytte på NOK 5 for regnskapsåret 2019 ble kansellert før ordinær generalforsamling i mai som følge av den uavklarte situasjonen i forbindelse med covid-19-pandemien.

Veidekke har en sterk finansiell posisjon, og ordreinngangen i årets andre og tredje kvartal har vært god. Dette gjør at styret foreslår å utbetale 50 % av det kansellerte utbyttet, dvs. NOK 2,50 per aksje.

– Veidekke har alltid prioritert utbytte, og det skal vi fortsette med. Vi har god hånd om usikkerheten knyttet til pandemien, selv om de siste ukers vekst i smittetallene gir grunn til å vise aktsomhet. Selskapet har en solid finansiell posisjon og jobber aktivt med å optimalisere kapitalstrukturen. Vi foreslår derfor å betale halvparten av utbytteforslaget vi kansellerte i mars, sier styreleder i Veidekke, Svein Richard Brandtzæg.

Styret har tidligere annonsert forslag om utbetaling av et ekstraordinært utbytte på NOK 20 per aksje i forbindelse med salget av Veidekkes eiendomsvirksomhet, som var gjennomført 1. september.

Veidekke vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling 3. desember 2020 for å behandle utbytteforslaget. Utbyttet, som totalt utgjør NOK 22,50 per aksje, forventes å være godskrevet aksjeeierne om lag en uke etter at ekstraordinær generalforsamling er avholdt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, telefon +47 90 75 90 58
Lars Erik Lund, konserndirektør, telefon: +47 41 33 13 69

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.