Tilbakekjøp av sertifikater

Veidekke ASA har den 9. desember 2013 kjøpt tilbake sertifikater pålydende 95 millioner kroner i VEI03 (ISIN NO0010670318). Gjenværende volum i VEI03 er dermed 105 millioner kroner.

For ytterligere informasjon kontakt:
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12