Utbyggingsrett i Stockholm sentrum til Veidekke og Oscar Properties

Boligutviklerne Veidekke Bostad og Oscar Properties har fått utbyggingsrett til Karl Staaffs plats ved krysset Birger Jarlsgatan og Regeringsgatan. Nå starter planleggingen av 55 nye leiligheter og 500 m2 næringslokaler.

Eriksberg Exploatering AB, som eies av Veidekke Bostad AB og Oscar Properties Holding AB (publ) med 50 % hver, har inngått avtale med Stockholm kommune om bygging av 55 leiligheter og 500 m2 næringslokaler på deler av eiendommen Norrmalm 1:131. Plassen, som ligger ved krysset Birger Jarlsgatan og Regeringsgatan på Norrmalm i Stockholm, er mest kjent som Karl Staaffs plats. Den totale preliminære kjøpsprisen er på SEK 171 millioner.

- Det er et svært spennende område å jobbe med, og i samarbeid med byens myndigheter vil vi utforme et prosjekt som utvikler plassen positivt, sier Per-Martin Eriksson, adm. dir. i Veidekke Bostad.

Veidekke og Oscar Properties regner med å starte opp detaljplanarbeidet i løpet av 2013. I nært samarbeid med kommunen vil selskapet så utforme en byggeplan. Det er per i dag ikke besluttet hvordan bygningen skal utformes. Foreløpig byggestart er 2016, og første innflytting antas å bli i 2018.

- Vi ser frem til samarbeidet med Oscar Properties, som vi opplever som en svært seriøs prosjektutvikler med stor forståelse for kundens behov, sier Per Martin Eriksson.

- Veidekke har enorm erfaring fra boligutvikling i sentrale bymiljøer og vil utfylle oss på en god måte gjennom sin kompetanse og organisasjon, sier Oscar Engelbert, adm. dir. i Oscar Properties. 

Ytterligere informasjon:
Finansdirektør Jørgen Michelet
Tlf.: 917 43 856
E-post: jorgen.michelet@veidekke.no

 

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad realiserer boligdrømmene - i samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - ved å utvikle boliger som både er attraktive og bærekraftige i et miljøperspektiv. Vi driver virksomhet i Mälardalen, Vest-Sverige og Skåne og er en del av Veidekke-konsernet, Skandinavias fjerde største bygg-, anleggs- og boliguviklingsselskap.
www.veidekkebostad.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties ble stiftet i 2004 ut fra en visjon om å skape moderne boliger som er så unike at folk aktivt vil søke seg til et Oscar Properties-bygg når de ser seg om etter ny bolig. Moderne design og arkitektur har helt siden oppstarten vært kjernen i selskapets identitet. Produksjonen av boliger skjer både gjennom konvertering av næringseiendommer og gjennom nyutvikling.
www.oscarproperties.se

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12