header

Veidekke: Aksjer til ledende ansatte 2023

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 11. september 2023 vedrørende Aksjer til ledende ansatte 2023.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht. EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO,
+47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven $5-12.

Tittel Filtype
KRT-1500 Primary insider notifications shares pdf