Veidekke: Års- og bærekraftrapport for 2023

Veidekke publiserer i dag års- og bærekraftrapport. I et krevende marked økte selskapet omsetningen, sikret en god ordrereserve og leverte et årsresultat med forbedring i underliggende drift. Styret foreslår å utbetale hele årsresultatet på NOK 7,9 per aksje i utbytte til aksjonærene.

– Å håndtere alle slags markeder, også de mer krevende, ligger i ryggraden hos Veidekke. I året som gikk viste vi nok en gang at vi evner å tilpasse oss skiftende omstendigheter og finne løsningene som gjør at vi holder løftene til kunder og eiere om gode leveranser og lønnsomhet, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

– Ved inngangen til 2024 har vi et godt utgangspunkt i en god og balansert portefølje, med kvalitetsprosjekter og kontroll på risiko. Med nivået på ordrereserven, den fleksible forretningsmodellen, en god finansiell stilling og en solid balanse, er Veidekke i en sterk posisjon til å utnytte markedsmuligheter og levere på en attraktiv utbyttepolitikk, sier Bengtsson.

Årsrapporten omfatter også bærekraftrapport som dekker miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold.

– Bærekraft og samfunnsansvar er hjørnesteiner i strategien vår. Veidekke skal være pådriver for overgangen til nullutslippssamfunnet og aktivt fremme gode klimaløsninger. Innovasjon som monner skapes i samspill med fremoverlente kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere som deler våre ambisjoner, sier Bengtsson.

Veidekke har satt vitenskapsbaserte mål om å redusere sine klimagassutslipp med 50 % innen 2030 og nå netto null utslipp innen 2045. I 2023 trakk PWCs klimaindeks frem Veidekke som ett av ni selskaper på Oslo Børs som reduserte klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen. Veidekke er også på A-listen til den anerkjente internasjonale klimarapporteringsindeksen CDP. Konsernet har siden 2018 redusert egne klimagassutslipp med i gjennomsnitt 9 % per år og ligger godt innenfor sine klimabudsjetter både for egne utslipp og verdikjeden.

– For å kunne levere på den ambisiøse strategien vår trenger vi kompetanse og engasjement gjennom hele organisasjonen. Motoren i Veidekke er folkene våre, og fremover vil vi trenge enda flere av dem. Derfor har vi flere initiativer i gang for at både næringen og Veidekke skal fremstå som et attraktivt karrierevalg, sier Jimmy Bengtsson.

Veidekkes års- og bærekraftrapport for 2023 (pdf) samt selskapets årsregnskap i European Single Electronic Format (ESEF) er vedlagt meldingen og kan også lastes ned her. I tillegg til å besvare lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, inneholder rapporten informasjon om foretaksstyring, aksjonærinformasjon og arbeidet med bærekraft.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Lars Erik Lund, konserndirektør, +47 413 31 369
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO,+47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 43 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Års-og bærekraftrapport 2023 pdf
Års- og bærekraftrapport 2023 ESEF.zip zip