Veidekke ASA - Frivillig tilbakekjøpstilbud av VEI10 er avsluttet

Veidekke ASA viser til annonsering den 13. januar vedrørende et frivillig tilbakekjøpstilbud i ISIN NO0010819261(VEI10 – 3,20 % Veidekke ASA Open Bond Issue 2018/2025).  Utestående volum er NOK 600 millioner, og lånet forfaller 19. mars 2025.

Tilbakekjøpstilbudet er nå avsluttet og det totale volumet som er kjøpt tilbake er NOK 407 millioner til kurs 103,20. Innbetaling er 20. januar og tilbakekjøpt volum vil bli skrevet ned i VPS.

Utestående volum etter tilbakekjøpet er NOK 193 millioner.

SEB var arrangør av tilbakekjøpet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Veidekke ASA, Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, tlf: 907 59 058

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven $5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.