Veidekke ASA: Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 27. februar 2013 utvidet sertifikatlånet VEI03 med 100 millioner kroner. Utestående beløp er nå 200 millioner kroner, og lånerammen er på 300 millioner kroner. Lånet er notert på Oslo Børs

Formål: Generell selskapsfinansiering
Tilrettelegger: SEB

For ytterligere informasjon kontakt:
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12