Veidekke bygger boliger for Thon på Lørenskog

Veidekke Entreprenør AS er tildelt oppdraget med bygging av 83 nye leiligheter på Lørenskog tett ved Lørenskog Storsenter (tidligere Triaden). Oppdragsgiver er Olav Thon Gruppen ved Thongård AS. Byggene er på totalt ca. 10.500 kvadratmeter og utføres i totalentreprise. Kontraktene er på totalt ca 145 millioner kroner eksklusive mva.

Prosjektet består av tre bygg fra fire til åtte etasjer som ligger på en felles parkeringskjeller. Byggene fundamenteres på peler via støpte pelefundamenter/pelehoder direkte på fjell. De skal oppføres i plasstøpt betong med fasader av puss, tre og glassfelt/vinduer.

Arbeidene har allerede startet og skal være ferdig i tredje og fjerde kvartal 2013.

For mer informasjon kontakt:
Direktør, boligsalg Ole-Christian Hallerud, Olav Thon Gruppen, tlf 23 08 00 00, ole.hallerud@olavthon.no
Avdelingssleder Odd Arne Lian, Veidekke Entreprenør AS, tlf 21 05 50 00, odd-arne.lian@veidekke.no
Prosjektleder Svein Erik Aronsen, Veidekke Entreprenør AS, tlf 901 39 309, svein-erik.aronsen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon Lorenskog pdf