Veidekke bygger boliger i Sandnes

Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg AS har fått i oppdrag å bygge leilighetsprosjektet Nygaardshagen i Sandnes for Jærtunet AS. Jærtunet A/S eies 50/50 av Veidekke Eiendom og Trend Eiendom. Kontraktssummen er 117 millioner kroner ekskl. mva. og prosjektet skal oppføres i totalentreprise.

Prosjektet som ligger i Sandnes sentrum, blir på til sammen ca. 9.500 m² fordelt på to etasjer med parkeringskjeller, fire blokker med 48 leiligheter inkludert et næringslokale på 275 m2. Bygget får en god beliggenhet med kort avstand til sentrumsområde i Sandnes. Arkitekt er Arkitektkontoret Stav AS i Stavanger.

Prosjektet leveres som et energieffektivt bygg og skal utføres med fasader av bærende betongelementer. Elementene produseres i elementfabrikken til Block Berge Bygg på Klepp og leveres med malt overflate. 

Grunnarbeider og riving av eksisterende bygg har allerede startet opp. Selve byggearbeidene starter opp nå i august og boligene er beregnet innflyttet i årsskiftet 2013/2014.

Dette er det tredje boligprosjektet Block Berge Bygg oppfører i distriktet for Veidekke Eiendom i samarbeid med lokale utviklere.
  

For mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Yngvar Karlsen i Block Berge Bygg AS, tlf 51 78 99 00 / 91 66 49 51, yk@blockberge.no
Prosjektutvikler Geir Inge Fuglestad i Veidekke Eiendom, tlf 93 05 17 30,  geir.fuglestad@veidekke.no  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Nygaardshagen pdf