Veidekke bygger boliger og næringslokaler på Vulkan

Veidekke Entreprenør er av Aspelin Ramm tildelt oppdraget med bygging av Nordre kvartal på Vulkan i Oslo. Prosjektet er på totalt 29.000 kvadratmeter og skal utføres i total­entreprise. Kontraktssummen er 458 millioner kroner eksklusive mva.

Prosjektet består av et parkeringsanlegg i de fire nedre etasjene, 5.000 kvadratmeter næringsareal i form av kontorer og forretninger ut mot Maridalsveien, og øverst kommer det 117 boliger med takterrasser på toppen. Bygget skal oppføres i prefabrikkerte stål- og betongelementer der sokkelen mot Vulkan og fasaden mot Maridalsveien blir kledd med tegl, mens boligenes fasade på toppen blir lys for å bidra til å reflektere dagslyset ned mot Vulkan.

Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet nord for Møllerveien i Oslo, mellom Maridalsveien og Akerselva. Området er under full ombygging fra gammel stålindustri til ny nærings- og kulturarena samt boliger. Med prosjekt Nordre kvartal vil Vulkan bli ferdigstilt.

Arbeidene startet opp mai 2011 og skal ferdigstilles til jul 2013.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke Entreprenør AS, tlf 21 05 75 83, hans-olav.sorlie@veidekke.no
Prosjektleder Rune Fossland i Veidekke Entreprenør AS, tlf 901 66 480, rune.fossland@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Markedsdirektør Sverre Landmark i Aspelin Ramm, tlf 91 83 12 30, sverre.landmark@aspelinramm.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 NK Maridalsveien pdf