Veidekke bygger dobbeltspor nord for Stockholm

Veidekke Entreprenad har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge ca to kilometer dobbeltspor langs Ostkustbanen i nærheten av Gävle, 16 mil nord for Stockholm. Kontrakten er verdt cirka 130 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Veidekkes kontrakt gjelder arbeider på strekningen fra Skutskär til Furuvik, og det er en del av en større opprustning for å øke kapasiteten langs hele Ostkustbanen og en strategi for å flytte transport fra vei til jernbane. Byggeoppdraget omfatter også bygging av tre broer, ombygging av riksveg 76 samt flere andre mindre anleggsoppgaver.

- Dette er et spennende og utfordrende prosjekt på mange måter. For å inkludere alle i prosjektet har Veidekke en modell for involvering som vi skal benytte i prosjektet. Det gjør at vi sammen med kunden og samarbeidspartnere gjennom bedre planlegging skal bygge mer effektivt med bedre kvalitet på kortere tid, sier prosjektleder Hans Perbjörs i Veidekke Entreprenad, Anlegning Øst.

Arbeidene starter opp i mars, og skal avsluttes i 2016.

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Hans Perbjörs, Veidekke Entreprenad, tlf +46 70 544 98 28, hans.perbjors@veidekke.se

Regionssjef Marcus C Nilsson, Veidekke Entreprenad, tlf +46 76 840 05 56, marcus.nilsson@veidekke.se

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon Jerbane Veidekke pdf