Veidekke bygger Færder videregående skole i Tønsberg

Arbeidsfellesskapet Interaksjon Færder ANS, der Veidekke deltar, har fått i oppdrag av Vestfold Fylkeskommune å bygge nye Færder videregående skole. Veidekkes andel av samspillskontrakten er på 230 mill. kroner ekskl. mva.

 

I tillegg til Veidekke Entreprenør AS deltar Bravida Norge AS, Oras AS, White Arkitekter AB, Sweco Norge AS og Norconsult AS i arbeidsfellesskapet. Total kontraktssum for Interaksjon Færder er på 380 mill. kroner ekskl. mva.


Byggeprosjektet er organisert etter samspillsmodellen, som ble benyttet da fylkeskommunen bygget Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik for tre år siden.


Det nye skolebygget som oppføres på Teie-tomta i Tønsberg, blir på totalt 15.000 m2 og skal bl.a. inneholde kroppsøvingslokaler og undervisningslokaler for teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, tekniske og allmenne fag (TAF), elektrofag samt bygg- og anleggsteknikk. Skolen har i dag 740 elever og 150 ansatte fordelt på to skolebygg.


Arbeidene er igangsatt, og den nye skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2014.


For mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Erland Johansen, Veidekke Entreprenør, Vestfold, tlf. 92 49 24 87, erland.johansen@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

  

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd. 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12