Veidekke bygger flere leiligheter på Ensjø i Oslo

Veidekke Eiendom AS har gitt Veidekke Entreprenør AS i oppdrag å bygge trinn tre og fire på boligprosjektet Marienfryd på Ensjø i Oslo. Det skal nå oppføres 105 nye leiligheter og over 100 parkeringsplasser med en samlet salgsverdi på 362 MNOK.

Oppdraget omfatter oppføring av 60 leiligheter i trinn tre og 45 leiligheter i trinn fire, samt 103 parkeringsplasser. Disse leilighetene blir fra 42 m2 til i overkant av 100 m2 i store familie­vennlige tun, og blir liggende inntil den nye Tidemannsparken. Så langt er 66 av leilighetene solgt.

Veidekke har så langt overlevert 80 leiligheter på Marienfrydprosjektet, og vil nå ha totalt 183 leiligheter i produksjon. Planleggingen og salg av trinn fem med 50 nye leiligheter er nær forestående. Deretter kommer trinn seks som er siste byggetrinn. Når prosjektet blir ferdig, vil det i alt omfatte nærmere 390 boliger, parkering for 285 biler i garasje, samt en barnehage. 

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Ved bevisste valg og gjennomtenkte løsninger og materialer tilrettelegger Veidekke for helsetrygge boliger.

Se mer informasjon om prosjektet på www.marienfrydbolig.no

For mer informasjon kontakt:
Prosjektutvikler Herman Engesgaar, Veidekke Eiendom, tlf. 21 05 50 00/ 48 05 91 42 hen@veidekke.no
Avdelingsleder Hans Olimb, Veidekke Entreprenør, tlf. 21 05 76 29 / 950 20 637, hans.olimb@veidekke.no
Prosjektleder Widar Bråten, Veidekke Entreprenør, tlf. 951 43 775, widar.braten@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Marienfryd pdf