Veidekke bygger flere leiligheter på Rodeløkka

Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag av Veidekke Eiendom AS å bygge trinn 2 på boligprosjektet Konfektfabrikken på Rodeløkka i Oslo. Kontrakten gjelder oppføring av 50 nye leiligheter med en samlet salgsverdi på i overkant av 150 MNOK ekskl. mva.

 

Freia hadde fra 1889 en sjokoladefabrikk på eiendommen, men produksjonen ble for noen år ble siden flyttet til naboeiendommen. Veidekke satte i desember i gang med oppføring av første byggetrinn på boligprosjektet med 84 leiligheter med en samlet salgsverdi på 260 MNOK.

- I april 2011 startet salget av de 50 leilighetene i byggetrinn 2. Disse ble også svært godt mottatt i markedet, og beslutning om byggestart ble fattet etter kun en ukes forhåndssalg.
For byggetrinn 1 og 2, er det pr 31. mai solgt 112 av totalt 134 leiligheter med en samlet salgsverdi på 333 MNOK. Byggestart for trinn to er akkurat igangsatt, og boligene skal være ferdigstilt i desember 2012, sier prosjektutvikler Tor Nordstrøm i Veidekke Eiendom.

Totalt er det prosjektert fire byggetrinn med til sammen 253 leiligheter, med en estimert salgsverdi på drøyt 900 MNOK. For å sikre en rasjonell og kontinuerlig produksjon, er også neste byggetrinn allerede ferdig prosjektert.

- Trinn 3 forventes å bli lagt ut for salg høsten 2011, og trinn 4 vil trolig bli lagt ut for salg i løpet av våren 2012. Prosjektets mottakelse i markedet har vært utelukkende positiv, og vi har stor tro på at dette fortsetter for de kommende byggetrinnene, avslutter Nordstrøm.

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Ved bevisste valg og gjennomtenkte løsninger og materialer tilrettelegger Veidekke for helsetrygge boliger.

Se mer informasjon om prosjektet på www.konfektfabrikken.no

For mer informasjon kontakt:
Prosjektutvikler Tor Nordstrøm, Veidekke Eiendom, tlf. 21 05 7672 / 909 57 276, tor.nordstrom@veidekke.no
Prosjektleder Widar Bråten, Veidekke Entreprenør, tlf. 951 43 775, widar.braten@veidekke.no
Anleggsleder Helene Schiørn, Veidekke Entreprenør, tlf. 481 75 566, helene.schiorn@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Fasade Verksgata pdf