Veidekke bygger helsehus på Nøtterøy

Nøtterøy kommune har inngått avtale med Veidekke Entreprenør AS om oppføring av Smidsrød Helsehus i Nøtterøy kommune. Avtalen er en totalentreprise, og kontrakts­summen er på 175 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye helsehuset vil romme 80 sykehjemsplasser, et dagsenter, et legesenter samt fellesfunksjoner. 16 av sykehjemsplassene blir plassert i et separat bygg for pasienter med demens. Helsehuset bygges som et lavenergibygg i energiklasse B, og totalt areal blir ca. 8.000 m2. Tomten vil få et stort opparbeidet uteareal med parkområder, veier og parkering.

Sykehjemmet skal etableres etter en såkalt helsehusmodell. Nøtterøy kommune ønsker et helsehus som vektlegger verdiene respekt, samarbeid, kreativitet og kompetanse. Helsehuset skal ha tett samarbeid med sykehus, høgskolene, Sjølystsenteret, fastlegene og hjemmetjenesten. Flertallet av plassene skal være korttidsplasser med fokus på å komme raskt hjem, mens noen enheter er beregnet på langtidsplasser der ro, oversiktlighet, forutsigbarhet og tilrettelagt uteområde skal vektlegges. Medisinsk behandling og lærings- og mestringsfokus skal stå sentralt.

Byggearbeidene starter opp i februar 2012 og skal avsluttes i august 2013.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Erland Johansen, Veidekke Entreprenør Vestfold, tlf. 92 49 24 87, erland.johansen@veidekke.no
Prosjektleder Pål Rogne-Renna, Veidekke Entreprenør, tlf. 915 79 244, pal.rogne-renna@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf. 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no 

  
Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Smidsrod Helsehus pdf