Veidekke bygger infrastruktur på Svalbard

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakt for utbygging av infrastruktur for Lunckefjellprosjektet på Svalbard. Kontrakten skal utføres i totalentreprise og har en verdi på 196 millioner kroner ekskl. mva og opsjoner.

 

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS planlegger en videreutvikling av kullgruvedriften i Svea. Første trinn i denne utviklingsplanen er åpning av en ny gruve i Lunckefjell. Denne kullgruven vil være en naturlig fortsettelse av dagens gruvedrift i Svea Nord.

 

Kontraktsarbeidene består i hovedsak av 2,8 km veg over Marthabreen, utfylling for daganlegg, tunneldriving, vann og avløpssystemer, strømforsyning og daganlegg med bygninger og konstruksjoner.

Lunckefjell ligger nordøst for Svea Nord og inneholder 8,2 millioner tonn salgskull.

Store Norske Spitsbergen Grubekompani har planlagt oppstart i Lunckefjellgruven
1. september 2013. Dette betyr at alle infrastrukturanlegg som inngår i denne totalentreprisen i hovedsak skal bygges ut gjennom hele 2012 og avsluttes i løpet av sommeren 2013.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektansvarlig Roy Are Hanssen, Store Norske, tlf 79 02 51 32/41 41 08 60, roy.are.hanssen@snsk.no
Distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Distrikt Nord, tlf 97 98 30 84,  ronny.robertsen@veidekke.no
Avdelingsleder Jostein Nordstrøm i Veidekke Distrikt Nord, tlf 90 16 43 20, jostein.nordstrom@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Svalbard pdf