Veidekke bygger motorvei mellom Ulricehamn og Borås

Trafikverket har gitt Veidekke Entreprenad i oppdrag å bygge en firefelts motorvei langs vei 40 mellom Borås og Ulricehamn. Kontraktssummen er på 540 millioner SEK, ekskl. mva.

Kontrakten omfatter Vei 40 Fase 2, Dållebo - Hester, og består av syv kilometer med motorvei, syv broer, 400 meter tunnel gjennom Vistbergen samt fjell-, vann og avløp-, tunnel- og betongarbeider. Når alle etappene på strekningen Dållebo - Hester er ferdige, vil vei 40/E4 ha motorveistandard mellom Göteborg og Ulricehamn, og det vil være midtdelere hele veien fra Göteborg til Stockholm.

Veidekke har tidligere blitt tildelt Förbifart Sjöbo, nord for Borås, og det vil gi synergieffekter, blant annet ved materialinnkjøp. Kontrakten, som er en totalentreprise, vil bli gjennomført i samarbeid mellom Veidekke Anläggning SydVäst og Veidekke Tunnel och Bergrum.

- Gleden var stor da det viste seg at Veidekke hadde fått kontrakten på fase 2 av vei 40. Vi begynte å planlegge prosjektet i mai, og det er et entusiastisk og sterkt team som skal gjennomføre prosjektet. Det at det er et internt arbeidsfellesskap som skal utføre jobben, er spesielt inspirerende, sier Peter Svenningsson, regionssjef for Veidekke Anläggning SydVäst

Arbeidet begynner i desember og ventes fullført i løpet av tre år.

Mer informasjon om Vei 40 Dållebo - Hester finnes her

For mer informasjon kontakt:
Peter Svenningsson, regionsjef Veidekke Anläggning SydVäst, tlf. +46 7612 64 019,
peter.svenningsson@veidekke.se 
Konstantin Spinos, regionsjef Veidekke Tunnel & Bergrum, tlf. 46 73 35 59 924,
konstantin.spinos@veidekke.se
Helge Dieset, kommunikasjonssjef Veidekke ASA, tlf. 21 05 77 91 /90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12