Veidekke bygger næringsbygg i Sola

D. Danielsen Forus AS har gitt Veidekkeselskapet Block Berge Bygg AS i oppdrag å oppføre et logistikksenter med kjøle- og fryselager samt kontorer. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen er på 137 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye næringsbygget blir liggende på Forus i Sola kommune. Bygget blir på til sammen ca. 11.800 m² fordelt på fire etasjer. I lagerdelen blir det ca 30 arbeidsplasser, mens kontorene vil romme totalt 93 arbeidsplasser. I tillegg til de ansatte i D. Danielsen Forus AS skal en del av kontorene leies ut.

Prosjektet er utviklet i samspill mellom kunde, Arkitektkontoret Vest AS i Sandnes og Block Berge Bygg AS. Bygget blir konstruert med bærende betongelementfasader i slipt/polert betong, og løsningen gir et godt grunnlag for å bygge et energieffektivt bygg i energiklasse B.

Byggearbeidene har startet opp, og bygget skal være klar til å tas i bruk i oktober 2014.

For mer informasjon kontakt:

Adm. direktør Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg AS, telefon 51 78 99 00, yk@blockberge.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no  

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Block Berge Bygg AS er en av Rogalands ledende totalentreprenører og en ledende leverandør av prefabrikkerte konseptløsninger i betong. Selskapet eies 100 % av Veidekke ASA, har 325 ansatte, egen betongelementfabrikk på Klepp utenfor Stavanger og hadde en omsetning på 1050 millioner kroner i 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 D Danielsen Forus AS illustrasjon pdf