Veidekke bygger ny Gjønnes stasjon på Kolsåsbanen

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP AS) har gitt Veidekke Entreprenør AS oppdraget med å bygge den nye T-banestasjonen på Gjønnes i Bærum kommune. Kontraktssummen er på 113 millioner kroner ekskl. mva.

 

KTP AS oppgraderer Kolsåsbanen i Bærum til metrostandard på strekningen Jar til Kolsås. Dette innbærer blant annet at plattformene forlenges til ca. 120 meter for å kunne betjene
6-vogns togsett, alle kryssinger blir planfrie og strømskinner plasseres på svillene tilsvarende det øvrige T-bane nettet i Oslo.

 

Arbeidene omfatter bygging av ny sportrase på 720 meter med under- og overbygning, nytt stasjonsanlegg i henhold til metrostandard, nytt teknisk bygg og ny innfartsparkering for ca. 200 biler. Med i entreprisen er også kulvert under sportraseen for ny atkomst til boligprosjektet Gjønnesparken, samt ny bru for Bærumsveien som bygges for Bærum kommune.

 

Oppstart for prosjektet blir mai 2011, og ferdigstillelse august 2012.

 

 

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Jan Arnold Hanssen, Veidekke Entreprenør AS, tlf 91 12 83 64, jan-arnold.hanssen@veidekke.no
Anleggsleder Erik Hval Olsen, Veidekke Entreprenør AS, tlf 47 75 43 37, erik.hval.olsen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektdirektør Trond Bjørgan, KTP AS, 91 36 72 27, trond.bjorgan@ktpas.no

 

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon pdf