Veidekke bygger nytt næringsbygg i Uppsala

Veidekkes svenske datterselskap Arcona har fått i oppdrag av Jernhusen å bygge kvartalet Eldaren i Storgatan i Uppsala som en totalentreprise. Oppdraget omfatter nybygging av en næringseiendom på rundt 8.900 kvadratmeter rett inntil sentralstasjonen, Uppsala konsert- og kongressenter og det gamle godsmagasinet som inneholder både handel og restauranter. Prosjektet har oppstart i februar og skal være ferdigstilt i juni 2016. Kontrakten er på 130 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Bygget blir seks etasjer med en stor takterrasse, og den totale størrelsen blir på rundt 8.900 kvadratmeter BTA fordelt på kontor og butikk- og restaurantvirksomhet. Eiendommen er i stor grad allerede utleid til Landstinget i Uppsala län som leier hele kontordelen.

Bygget skal bygges etter systemet Miljøbyggnad nivå Silver.

- Vi ser frem til å jobbe sammen med Arcona i dette prosjektet. De har stor erfaring med å bygge på sentrale tomter, som er en av utfordringene med Eldaren-kvartalet, sier Björn Johnson, prosjektsjef i Jernhusen.

- Med erfaring fra Åhlénsprosjektet ved Stora torget i Uppsala tar vi på oss dette logistisk vanskelige og komplekse prosjektet. Nærheten til det eksisterende bygget med pågående virksomhet åtte meter unna er en spennende utfordring å klare, samtidig som vi ikke skal forstyrre trafikken og allmennheten, sier Stefan Mårtensson, forretningssjef i Arcona.

- Prosjektet er et utmerket springbrett for Arconas fortsatte ekspansjon i Uppsala.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke , for mer informasjon kontakt:
Forretningssjef Arcona, Stefan Mårtensson, tlf: 018-16 79 80
stefan.martensson@arcona.se
Prosjektsjef Arcona, Niklas Karlsson, tlf: 018-16 79 84
niklas.j.karlsson@arcona.se
Kommunikasjonssjef Veidekke, Helge Dieset,, tlf 90 55 33 22,
helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Eldaren pdf