Veidekke bygger om Skatteverkets kontor i Malmø

Veidekke Entreprenad har fått i oppdrag av NIAM å bygge om Skatteverkets kontor i Malmø. 15.000 m2 kontorlokaler skal moderniseres og rustes opp, og vil etter ombyggingen bli sertifisert som Miljöbyggnad Silver. Oppdraget er verdt 130 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Etter ombyggingen skal ulike deler av Skatteverkets virksomheter knyttes sammen til en velfungerende helhet. Bygget skal nå få arbeidsplasser i åpent landskap, og en atriumsløsning skal sørge for godt lys i kontorlokalene.

Samarbeidspartnere fra starten av har foruten byggherre NIAM vært Reflex Arkitekter, Newsec Asset Management samt Allegro Projekt. Byggeprosjektet skal gjennomføres som et samspillsprosjekt mellom Veidekke, byggherre og involverte installatører.

Rivingsarbeidene i deler av de gamle lokalene ble satt i gang ved årsskiftet. Hele ombyggingen skal være ferdigstilt innen 1. februar 2015.

For mer informasjon kontakt:
Karl Lindberg, Affärsutvecklare, Veidekke Region Bygg Syd, tlf +46 72-243 09 87, karl.lindberg@veidekke.se
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige, tlf +46 70-521 37 81, lennart.weiss@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Skatteverkets kontor i Malmoe pdf