Veidekke bygger passivhusskole til 270 millioner i Oslo

Undervisningsbygg har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om bygging av nye Bjørnsletta skole i Oslo. Dette er et forbildeprosjekt i såkalte "FutureBuilt", der skolen skal bidra til et godt bymiljø og bygges etter passivhusstandard. Kontrakten er verdt 270 millioner kroner ekskl. mva.

- Riving av gamle Bjørnsletta skole starter i denne måneden. Den nye 1-10 skolen skal være ferdig til august 2014 og blir på over 10.000 kvadratmeter. Å delta i et FutureBuilt-prosjekt med høye miljøkrav synes vi i Veidekke Entreprenør er spennende og utfordrende, og vi ser fram til å sette i gang, sier distriktsleder i Veidekke, Hans Olav Sørlie.
                   
- FutureBuilt krever at det tilrettelegges for redusert bilbruk, og skolen ligger sentralt plassert ved T-banestasjon og annen kollektivtransport. Målet er at skolen skal redusere klimagassutslipp med 50 prosent i forhold til dagens praksis. Den nye skolen vil i størst mulig utstrekning bruke klimaeffektive byggematerialer. Skolen skal i 2014 ta i mot 790 elever og vil bygges med universell tilgjengelighet, forteller seksjonsleder Arnt Egil Berge i Undervisningsbygg.

For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Birte Almeland, Veidekke Entreprenør, tlf. 950 77 031, birte.almeland@veidekke.no
Prosjektleder Erik Økland, Veidekke Entreprenør, tlf. 95 05 13 65, erik.okland@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Bjornsletta skole pdf