Veidekke bygger siste boligtrinn på Ensjø

Veidekke Eiendom har gitt Veidekke Entreprenør i oppdrag å bygge trinn 5 og 6 på boligprosjektet Marienfryd på Ensjø. De 133 leilighetene har en samlet salgsverdi på 450 MNOK. Når hele prosjektet står ferdig i 2015 vil det bestå av nær 400 boliger.

Veidekkes prosjekt Marienfryd har truffet boligmarkedet godt med store familievennlige tun og beliggenhet inntil den nye Tidemannsparken sentralt på Ensjø i Oslo. Hele prosjektet består av totalt seks byggetrinn med 396 boliger og parkering for ca 290 biler i garasje. Trinn 1-3 er ferdigstilt og innflyttet, mens trinn 4 blir ferdig i løpet av våren 2014.

De siste to kontraktene for byggetrinn 5 og 6 omfatter oppføring av tre boligblokker med parkering i under­etasje. Trinn 5 består av en seksetasjes boligblokk med 50 tre- og fireroms leiligheter samt barnehage i første etasje (utviklet og eid av ESPIRA). Råbygget er nesten ferdig, og innflytting blir høsten 2014. Trinn 6 får 83 to-, tre- og fireroms leiligheter i to femetasjes blokker. Her er utgravingen startet opp, og det hele skal stå ferdig våren 2015.

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Ved bevisste valg og gjennomtenkte løsninger og materialer tilrettelegger Veidekke for helsetrygge boliger.

Se mer informasjon om prosjektet på www.marienfrydbolig.no

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Herman Engesgaar, Veidekke Eiendom, tlf 480 59142, hen@veidekke.no
Prosjektleder Widar Bråten, Veidekke Entreprenør, tlf 951 43 775, widar.braten@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Marienfryd illustrasjon pdf