Veidekke bygger slakteri for Nortura i Eidsberg

Veidekke Entreprenør har fått oppdraget med å bygge det nye kylling- og kalkunslakteriet på Hærland i Eidsberg, Østfold. Oppdraget utføres for Nortura SA, og er en hovedentreprise med kontraktssum på 107 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye slakteriet skal bygges inntil eksisterende anlegg. Det blir på cirka 9.000 m2 med en produksjonsdel og en mottaksdel. Bygget skal oppføres med bærekonstruksjon i stål og prefabrikkerte betongelementer med fasader av isolerte ytterveggselementer i stål.
Anlegget skal slakte og videreforedle 12.500 kyllinger i timen og blir Norges største anlegg for foredling av hvitt kjøtt.

- Byggingen vil foregå i tett dialog med Nortura, rådgivere fra COWI AS og byggeledelse fra A.L. Høyer Askim AS. Det skal være kontinuerlig drift i eksisterende produksjonslokaler inntil byggeplassen under hele byggeperioden. Dette blir et spennende og utfordrende prosjekt for alle involverte, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier prosjektleder Erik Seiersten i Veidekke Entreprenør distrikt Follo/Indre Østfold.

Byggearbeidene har allerede startet opp, og det nye slakteriet skal ferdigstilles i løpet av senhøsten 2014.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Erik Seiersten i Veidekke, tlf 977 12 337, erik.seiersten@veidekke.no
Distriktsleder Per-Inge Heen i Veidekke, tlf 90 15 12 91, per-inge.heen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Nortura pdf