Veidekke bygger studentboliger i Oslo

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tok i dag første spadetak for de 160 student­hyblene Veidekke skal oppføre for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Oppdraget er en totalentreprise og er verdt 100 millioner kroner ekskl. mva.

Studenthyblene bygges i bydel Grünerløkka sentralt i Oslo. Prosjektet består av åtte etasjer med studenthybler over næringslokaler, samt parkering i eksisterende nabobygg. Bygget fundamenteres direkte på fjell og skal oppføres i plasstøpt betong med fasader av tegl.

Prosjektet har et moderne uttrykk som harmonerer godt inn i omgivelsene med
teglsteinskvartalet fra mellomkrigstiden og med omkringliggende murgårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet. Bygningen blir utformet med hensyn til at den blir godt synlig i området.

Byggearbeidene starter opp i disse dager, og leilighetene skal stå ferdig til sommeren 2014.

Nedlastbare pressebilder

For mer informasjon kontakt:
Avdelingssleder Odd Arne Lian i Veidekke, tlf 21 05 50 00 / 416 60 556,
odd-arne.lian@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Nina Langeland i SiO, tlf 22 59 69 93 / 926 18 141, nina.langeland@sio.no

 

  
Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Pressebilde pdf