Veidekke bygger studenthybler med miljøprofil på Ås

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Studentsamskipnaden i Ås å bygge to blokker med til sammen 254 hybler for studentene ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Kontrakten er verdt 104 MNOK ekskl. mva.

Det er et stort behov for studenthybler ved universiteter og høyskoler i Norge. På Ås har Studentsamskipnaden planlagt en større utbygging av totalt 500-600 hybler de neste årene.
Disse skal ligge i tilknytning til studentbyen Pentagon med kort vei til universitetet, studentsamfunnet og Ås sentrum.

De to blokkene Veidekke nå skal oppføre, planlegges som et miljøprosjekt med passivhus­standard, forutsatt at det gis støtte fra Enova. Blokkene blir på 8 etasjer og skal bygges med en bærekonstruksjon av massivtre. Konseptet er utviklet av 5b Prosjekt AS i nært samarbeid med Trebruk AS, som er støttet av trebasert innovasjonsprogram ved Innovasjon Norge.

Byggestart er i august 2012 med ferdigstillelse til semesterstart høsten 2013. 

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Per-Inge Heen i Veidekke Entreprenør AS, tlf. 90 15 12 91, per-inge.heen@veidekke.no
Adm. dir. Einride Berg i Studentsamskipnaden i Ås, tlf. 905 12 047, einride.berg@sias.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf. 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

 Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Pentagon pdf