Veidekke bygger T-bane og stasjoner på Kolsåsbanen

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Kollektivtransportproduksjon AS å bygge den siste delen på nær 1,4 kilometer av Kolsåsbanen med stasjonene Hauger og Kolsås i Bærum kommune. Kontrakts­summen er på 182 millioner kroner ekskl. mva.

Kollektivtransportproduksjon (KTP) oppgraderer Kolsåsbanen i Bærum til metrostandard på strekningen Jar-Kolsås. Dette innebærer blant annet at plattformene forlenges til 120 meter for å kunne betjene 6-vogns togsett, at alle kryssinger blir planfrie og strømskinne plasseres på svillene som for det øvrige T-banenettet i Oslo.

Kontrakten Veidekke har vunnet, omfatter bygging av ny sportrasé på 1 360 meter, under- og overbygging av traseen, nye stasjons­anlegg på Hauger og Kolsås i henhold til metrostandard, nye tekniske bygg ved de to stasjonene samt ny innfartsparkering for ca. 200 biler på Kolsås stasjon.

Med i entreprisen er også kulvert under sportraseen ved Toppåsveien og Brynsveien, samt ny bru i Høgåsveien i forbindelsen med nedsenkingen av Hauger stasjon. I tillegg omfatter arbeidene stasjonselektro, støy- og innsynsskjermer og gartnerarbeider på stasjonsområdene.

Oppstart for prosjektet blir mai 2013, og ferdigstillelse august 2014.

Illustrasjon

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Erik Hval Olsen, Veidekke Entreprenør AS, tlf 47 75 43 37, erik.hval.olsen@veidekke.no
Anleggsleder Jan Ole Sæterdal, Veidekke Entreprenør AS, tlf 99 57 18 85, jan-ole.saeterdal@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektsjef Arnt Jørstad, KTP AS, tlf 90 17 05 32 , arnt.jorstad@ktpas.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12