Veidekke bygger testanlegg for Statoil på Kårstø

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Statoil om bygging av et nytt testanlegg for en undervannskompressor ved K-lab på Kårstø. Total verdi på kontrakten er på ca. 115 millioner kroner ekskl. mva.

K-lab er Statoils storskala testlaboratorium for kvalifisering av prosessutstyr for olje- og gassproduksjon samt transport. Veidekke skal her bygge et plasstøpt testbasseng med krage og kranbane rundt bassenget der alt fundamenteres på stålkjernepæler. Veidekke skal også oppføres et utstyrsbygg på 350 m2 med en underliggende kabelkjeller og et areal til trafo og teknisk anlegg. I tillegg omfatter oppdraget blant annet bygging av en prosessplate, levering og montering av kulvert for elektrokabler og instrumentkabler samt fundament for tekniske rørføringer og sjøvannsledning.

Byggingen er allerede igangsatt, og arbeidene skal være ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2012.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Kristian Senland, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 911 28 356, kristian.senland@veidekke.no
Anleggsleder Kjell Skjøllingstad, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 93 46 00 94, kjell.skjolingstad@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12