header

Veidekke bygger Vardeheia parkeringshus i Grimstad

Veidekke Entreprenør har i dag inngått kontrakt med Grimstad kommune om bygging av et parkeringshus i fjell i Grimstad kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt 105 millioner kroner ekskl. mva.

Parkeringshuset blir liggende i sentrum av Grimstad og får plass til 305 biler. Veidekke Entreprenør skal bygge to parallelle fjellhaller med parkering i to etasjer, adkomsttunnel med kjøreramper samt gangtunneler. Totalentreprisen inneholder opsjoner for i alt tre slike gangtunneler fra anlegget og ut til sentrum av Grimstad.    

Arbeidene med forprosjekt og prosjektering er allerede i gang, mens selve byggearbeidene starter opp i midten av februar og skal være avsluttet til sommerferien 2015.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Tor Harald Haugen, tlf 95 21 82 33, tor-harald.haugen@veidekke.no
Distriktsleder Stein Bjøru, tlf 950 20 560, stein.bjoru@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Pollen Parkeringshus i Arendal pdf