header

Veidekke bygger vindmøllepark i Berlevåg

Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag av Varanger Kraft om bygging av infrastruktur, fundamenter og trafobygg til Raggovidda vindkraftverk i Finmark. Oppdraget er verdt ca 120 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke skal prosjektere og bygge infrastruktur for anlegget, noe som inkluderer 9 kilometer adkomstvei til vindmølleparken, ca 12 kilometer interne veier, oppstillingsplasser, kabelgrøfter og fundamenter for 15 vindmølleturbiner. I tillegg skal Veidekke bygge et trafobygg på om lag 300 m².

- Vi er svært godt fornøyd med dette oppdraget. Vi har akkurat overlevert Lista Vindkraftverk til Fred Olsen Renewables, så her får vi brukt den kompetansen vi har opparbeidet, videre. Vindmølleparker er et spennende område som vi ønsker å satse på, og grønn energi er noe vi ønsker å jobbe med, sier prosjektleder Kjell Skjølingstad i Veidekke.

De 15 vindturbinene vil produsere inntil 45 MW (megawatt) installert effekt, som tilsvarer årsforbruket av strøm til 9500 husstander. Veidekke starter prosjekteringen i disse dager, og byggearbeidene i Berlevåg starter i juni måned. Vindparken skal være ferdigstilt senhøstes 2014.

Pressebilde
  
For mer informasjon kontakt:
Anleggsleder Stål Pedersen, Veidekke Entreprenør AS, tlf 993 67 466, stal.pedersen@veidekke.no
Prosjektleder Kjell Skjølingstad, Veidekke Entreprenør AS, tlf 934 60 094, kjell.skjolingstad@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no
Adm. Dir Kjell Eliassen, Varanger Kraft, tlf 982 88 006, kjell.eliassen@varanger-kraft.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6300 ansatte. Virksomheten omfatter bygg- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12