Veidekke Entreprenør samler seg på Ås

Veidekke Entreprenør i Follo og Østfold har de siste par månedene skrevet kontrakter for 330 millioner kroner ekskl. mva., og har flere spennende oppdrag på vei inn. Nå samler de virksomheten i Follo og Østfold i ett distrikt med kontorer på Ås. - Vi ønsker å se hele dette området som ett marked, og samler ressursene for å stå sterkere ved bemanning av de prosjektene vi prioriterer, sier lederen for det nye distriktet, Per-Inge Heen.

Distrikt Follo/Østfold vil ha 125 ansatte fordelt på 51 funksjonærer og 74 håndverkere. Budsjettet for 2015 er på 650 millioner kroner eksklusive mva., det aller meste fra bygge­prosjekter men også enkelte anleggsprosjekter. - Vi har i dag produksjon spredt over hele det nye distriktet, og det har vi som målsetning framover også, avslutter Heen.

Prosjekter som nylig har startet opp eller er klare for oppstart:
Boligprosjektet Seterbråten for Boligbygg Oslo KF (Oslo kommune) på 44 leiligheter. Kontraktssum er 73 mill. ekskl. mva. Oppstart omgående, ferdigstilles i desember 2015.

Fire boligblokker med 63 leiligheter i Oppegård for Selvaag Bolig Kornmoenga AS. Kontrakts­sum 119 mill. ekskl. mva. Oppstart vinter 2015, første blokk overleveres i november 2016.

Ås kvartal 1, trinn 2 for Veidekke Eiendom/Urbanium i Ås sentrum. 31 blokkleiligheter med en kontrakt på 54 mill. ekskl. mva. Oppstart november 2014, ferdigstilles desember 2015.

To næringsbygg for Drøbak Næringspark AS til total sum 36 mill. eks. mva. Det skal her bygges for Byggmax og Biltema. Oppstart omgående og ferdigstillelse i løpet av 2015.

Boligprosjektet Nordre Finstad Gård for Bee AS, 11 leiligheter i Ski kommune. Kontraktssum på 28 mill. eks. mva. Byggestart var i oktober og ferdigstilles august 2015.

Sogsti Panorama, en boligblokk med 6 leiligheter i Drøbak for Sogsti Panorama AS. Kontraktssum er 21 mill. eks. mva. Prosjektet er godt i gang og overleveres i april 2015.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Per-Inge Heen, tlf 90 15 12 91, per-inge.heen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Pressebilde Per Inge Heen pdf