Veidekke (Hoffmann) skal bygge for Rødovre Centrum

Veidekkes datterselskap Hoffmann A/S har skrevet kontrakt med A/S Rødovre Centrum om oppføring av et bygg på 13.500 m2 i hovedentreprise. Kontrakten er verdt 192 millioner NOK ekskl. mva.

Bygget som skal oppføres skal foruten butikker inneholde treningssenter og et kinosenter med fem saler. Bygge­arbeidene har akkurat startet opp og skal avsluttes i september 2013. Samarbeidspartnere på prosjektet er rådgivende ingeniører Moe & Brødsgaard A/S og Kieler Architects A/S.

Rødovre Centrum er et kjøpesenter like utenfor København. Senteret er privat eid og omsetter for om lag 2 milliarder DKK. Se også: www.roedovrecentrum.dk/

For mer informasjon kontakt:

Torben Bjørk Nielsen, adm. dir. i Hoffmann AS, tlf +45 43 29 90 00, mobil +45 60 12 93 00, tbn@hoffmann.dk

Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon pdf