Veidekke inn i stort boligprosjekt i Gøteborg

Veidekke går inn i utviklingen av området Nya Hovås i Gøteborg. Selskapet kjøper en tredjedel av prosjektet, noe som forventes å generere en omsetning på ca 1 milliard NOK for Veidekke.

Totalt planlegges det 1.200 leiligheter og 25.000 m2 næringsareal i prosjektet Nye Hovås. Veidekkes partnere i storsatsingen blir Skanska og eiendomsselskapet HSB Gøteborg. Prosjektet er et resultat av en åpen dialog med handelsstand, naboer og andre interessenter, og basert på over 8.000 innkomne forslag er det nå utarbeidet en detaljplan for området.

- Vi ser frem til å være med i prosjektet og bidra til å skape et levende byområde. Vi skal nå jobbe for å få til en rask oppstart, sier regionsjef Olof Olausson i Veidekke Bostad.

Første spadetak er planlagt våren 2014 med en utbyggingstid på 7 til 10 år.

For mer informasjon kontakt:
Finansdirektør Jørgen Michelet, telefon 917 43 856 jorgen.michelet@veidekke.no
Regionsjef Olof Olausson, Veidekke Bostad, telefon +46 761 264 045  olof.olausson@veidekke.se  

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Nya Hovaas pdf