Veidekke: Innkalling til ordinær generalforsamling 2024

Veidekke ASA avholder ordinær generalforsamling tirsdag 7. mai 2024 kl. 18.00.

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte, der aksjonærer kan delta digitalt eller møte fysisk hos Veidekke ASA i Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo.

Stemmegivning vil foregå elektronisk via Lumi AGM for alle deltakere.

Generalforsamlingen gjennomføres på norsk.

Aksjonærer som deltar digitalt må logge inn før generalforsamlingen starter.

Pålogging og registrering åpner fra kl. 17.00.

Frist for å registrere fullmakter er 3. mai 2024 kl. 16.00.

For mer informasjon, se vedlagte innkalling til generalforsamlingen, som også er tilgjengelig fra Finansiell kalender (veidekke.no)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Tittel Filtype
Innkalling til ordinær generalforsamling 2024 pdf