Veidekke: Invitasjon til presentasjon av resultat for første kvartal 8. mai 2024

Veidekke ASA offentliggjør resultat for første kvartal 2024 onsdag 8. mai kl. 07:00. Rapport og presentasjon tilgjengeliggjøres samtidig på Veidekke.no.

Selskapet inviterer til presentasjon av resultatet samme dag kl 08:30 på hovedkontoret i Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo.

Alle presentasjoner vil bli webcastet på Veidekke.no. Det vil også bli mulig å stille spørsmål via web.