Veidekke kjøper Hammerfest Entreprenør AS

Veidekke Entreprenør kjøper 81 % av aksjene i Hammerfest Entreprenør AS i Finnmark. Hammerfest Entreprenør har 27 ansatte og en omsetning på cirka 80 millioner kroner pr år. - Med kjøpet styrker vi vår posisjon i den nordligste landsdelen, sier regionsleder Nils Hæstad i Veidekke.


Hammerfest Entreprenør har 27 ansatte, 5 i administrasjonen og 22 håndverkere. Selskapet utfører byggeoppdrag i Hammerfest, og har gode resultater og solid omsetningsvekst å vise til. Hovedmarkedet er næringsbygg, offentlige servicebygg og mindre anleggsjobber. Selskapet ble etablert i 2004 av daglig leder Rolf Johnny Nilsen i samarbeid med flere lokale næringsdrivende.

- Hammerfest Entreprenør er med sin sterke lokale posisjon en solid strategisk partner i et marked i vekst. Veidekkes mobile kapasitet og kompetanse innen prosjektutvikling og ledelse, kombinert med Hammerfest Entreprenørs gode lokale relasjoner, vil gjøre oss til en slagkraftig tilbyder på anleggsprosjekter knyttet til den landbaserte delen av oljevirksomheten og samferdselsprosjekter i området, i tillegg til det lokale bygg- og anleggsmarkedet, sier regionsleder Nils Hæstad i Veidekke.

- Som eiere av Hammerfest Entreprenør ønsket vi å få med en ny partner og medeier som hadde mulighet til å videreutvikle selskapet sammen med oss. Veidekke Entreprenørs inntreden vil styrke selskapets utviklingsmuligheter, bl.a. ved at man får tilgang til Veidekkes ressurser og kompetanse innen prosjektledelse og prosjektutvikling, sier Rolf Johnny Nilsen, som fortsetter som daglig leder og medeier i Hammerfest Entreprenør.

Overtakelsen gjennomføres umiddelbart under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning.

For mer informasjon kontakt:
Regionsleder Nils Hæstad i Veidekke, tlf 21 05 75 94 / 97 68 97 91, nils.hestad@veidekke.no
Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke, tlf 21 05 77 01/ 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Daglig leder Rolf Johnny Nilsen i Hammerfest Entreprenør, tlf. 99 53 73 13/ 78 42 91 33, rjn@haen.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Faktaark pdf