Veidekke kjøper Kito Asfalt

Veidekke Industri kjøper 80 % av aksjene i Kito Asfalt AS i Buskerud. Kito Asfalt har 56 ansatte, egen asfaltproduksjon og en omsetning på cirka 100 millioner kroner pr år. Med kjøpet får Veidekke en god posisjon i asfaltmarkedet i nedre Buskerud der de så langt ikke har vært representert.

Kito Asfalt AS ble etablert i 2008 av den lokale asfaltgründeren Frank Robert Sunde. Selskapet fusjonerte i 2011 med Finsrud Asfalt AS, som har vært et solid og velrenom­mert selskap i det lokale markedet i mange år. Kito Asfalt har hovedkontor i Kongsberg og egen asfaltproduksjon i Mjøndalen i et nytt asfaltverk med ­kapasitet på 120.000 tonn pr. år.

- Kjøpet av Kito Asfalt styrker vår konkurransekraft i Buskerud og utløser store synergieffekter mot deler av Veidekkes øvrige virksomheter i området. Dette er i tråd med vår strategi med tanke på tilvekst og utvidelse innenfor våre prioriterte områder, sier Harald Lausund, direktør for Veidekke Asfalt.

- Som eiere av Kito Asfalt ønsket vi en ny eier som hadde mulighet til å videreutvikle selskapet. Veidekke Industris inntreden vil styrke selskapets utviklingsmuligheter, bl.a. ved at man får tilgang til Veidekke Industris ressurser og kompetanse innen asfalt, pukk og grus, sier Frank Robert Sunde, som fortsetter som daglig leder i Kito Asfalt.

Overtakelsen skjer 1. juli 2012 under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning.

Veidekkes asfaltvirksomhet er en av landets største aktører og produserer og legger to millioner tonn asfalt hvert år. Vi har asfaltverk fra Alta i nord til Sandnes i syd, 700 ansatte og en årlig omsetning er på om lag 2 mrd. NOK. 

For mer informasjon kontakt:
Harald Lausund, direktør i Veidekke Asfalt, tlf. 91 55 31 40, harald.lausund@veidekke.no
Frank Robert Sunde, daglig leder i Kito Asfalt AS, tlf. 99 58 75 25, robert@kitoasfalt.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon pdf